dilluns, 31 d’octubre de 2011

Qui ets, tu?


El dia 25 d’octubre a la classe de Coed del grup B, vam realitzar les exposicions fotogràfiques de “Qui ets,tu?”. La finalitat d’aquest treball era poder descriure una persona o una característica seva mitjançant imatges. Com explicava a l'entrada anterior gràcies a les dues activitats prèvies realitzades vam poder extreure diferents punts de referència per dur a terme aquesta exposició. Com dèiem no només es descriu a partir d'un text escrit sinó que a partir d'una imatge podem saber moltes qualitats i característiques d'un fet, d'un espai, d'una persona...

El resultat va ser molt bo! Van sortir exposicions divertides, curioses, detallistes, sentimentals, etcètera. Va ser una manera de conèixer més als companys de classe. També vam començar a entrenar-nos a parlar en públic i, així, perdre la vergonya que teníem tots al començament, ja que en el moment d’iniciar l’exposició ningú va sortir voluntari per inaugurar-la.  

A continuació, podeu veure la fotografia que vaig exposar jo:
Jo descrivia a la Marta Riau. Com podeu veure a la fotografia hi ha representat un conjunt d’ous i uns calendaris. Això ho volia relacionar amb què normalment en un conjunt de gent, especificant el nostre grup classe, al principi tots som o els consideres iguals perquè el primer dia d’universitat no ens coneixíem.

Aleshores amb el pas del temps per això els calendaris, sempre “neix” com diu l’eslògan algú especial en el sentit de establir una relació més propera amb un company, ja sigui perquè passes més temps amb ella o simplement perquè comparteixes més afinitats. I com podeu veure he posat una foto de la Marta naixent de l’ou.

Encara que, també podria interpretar-se com que a l’obrir-se l’ou, és el pas que fa una persona quan s’obra o surt a l’exterior la seva personalitat deixant conèixer els seus valors i qualitats. 


Altres imatges de l'exposició:
fotografia de: Núria Rubí

fotografia de: Maria Royuela

fotografia de: Miriam Rovira

fotografia de: Aina Santasusana


En resum, puc dir que aquesta activitat m'ha agradat molt. Hem pogut posar en pràctica la descripció a través d'imatges realitzades per nosaltres mateixos i, poder tractar un terme tan comú com és la descripció a partir d'altres mètodes, penso que sempre és beneficiós i positiu per enriquir-nos. 


Cmap Tools


A Gitic, hem treballat amb el programa CmapTools. És un programa creat a Estats Units amb el qual es poden crear mapes conceptuals o esquemes amb facilitat; CmapTools és un programa gratuït per als centres educatius i les entitats sense ànim de lucre. El programa ha estat traduït a diferents llengües, entre elles el castellà, el català i l'euskera.


Entre les seves característiques principals podem esmentar: 

 • Permet crear mapes conceptuals de qualsevol tipus i establir relacions entre els objectes.
 • Als conceptes se'ls pot afegir recursos d'àudio, vídeo, text, etc.
 • Els mapes generats amb CmapTools poden ser exportats a diferents formats, com gràfic, PDF o pàgina web. 
 • Permet el treball en col·laboració a Internet, de manera que diferents persones poden alhora generar un mapa conceptual. 
Per ampliar la meva explicació, us adjunto un PDF on podreu trobar molta informació sobre CmapTools. I en aquest enllaç podreu veure el meu cmapTools.


Opinió: 
Finalment, penso que és molt útil tenir la feina organitzada i amb un mapa conceptual d'aquest tipus ens pot servir per distribuir d'una manera més visual qualsevol apunt, resum, síntesi... A més, és una manera d'aprendre a decidir allò que és més rellevant i allò que podria anar-hi en segon lloc. Com a futurs mestres, crec que una de les peces clau és l'organització i, utilitzar el CmapTools podria ser un bon recurs. I per últim, utilitzant aquest tipus de mapa conceptual és un pas més per anar introduint les noves TIC en l'aprenentatge dels nens. 

Audicity i Movie Maker

L'Audicity, és un excel·lent programa per crear les teves pròpies cançons utilitzant dues o tres diferents modificant-les, així com pots editat qualsevol pista de so, amb la possibilitat de poder gravar so amb un micròfon i agregar música, tallar-la, pegar, avançar i agregar efectes de so a les pistes o gravacions que hagis realitzat. 
Movie Maker és un editor de vídeos que incorporen les versions del sistema operatiu Windows. En aquest programa podem crear diferents vídeos a partir d'imatges o diversos documents de vídeo. Podem icorporar música, i donar l'ordre que cadascú desitji. Aquesta eina de treball ens pot servir per crear presentacions innovadores ja que té un gran ventall d'opcions.A continuació, mostraré un vídeo que vam fer a la classe de Gitic utilitzant aquests dos programes: En relació amb la taxonomia de Bloom un dels termes clau és el verb crear. Com veureu a continuació, aquest verb fa referència a disenyar, construir, produir, elaborar... entre d'altres. D'aquesta manera podem dir que és molt important que els alumnes utilitzin aquestes eines Tic en el seu desenvolupament ja que els farà aprendre d'una manera més dinàmica, divertida i evidentment, és més motivador per ells que no pas estar sempre amb llibres.


Opinió: Crec que aquest aspecte que acabo de ressaltar és molt important i que s'hauria d'aprofundir més a classe. Penso que les Tic afavoreixen molt l'aprenentatge dels alumnes, ja que trobem diferents programes que poden ajudar i ampliar tot allò que es pot donar de manera tradicional a través de llibres. És una manera més dinàmica de treballar i crec que els alumnes en poden treure molts beneficis. Penso que com a mestres és imprescindible estar al corrent de totes aquestes aplicacions per ampliar la nostra manera de plantejar les classes. 


dissabte, 29 d’octubre de 2011


Prezi és un programa europeu que representa l'última versió del Power Point. És una aplicació de presentació en línia i una eina narrativa. La diferencia que hi ha amb Power Point és que en lloc de treballar en diverses diapositives, es treballa en una sola. Qualsevol pot utilitzar Prezi, només s'ha de registrar a: http://www.prezi.com/.

Com funciona Prezi?

Funciona de tal manera que és acompanyada per una eina multimèdia que es va relacionant a través d'animacions basades en moviments i zoom. El més important de l'animació és que ofereix noves alternatives en la forma en què està estructurada la presentació, i a més a nivell gràfic resulta molt més atractiu per el públic que observa un moviment més dinàmic que en les diapositives tradicionals. 

Amb el prezi pots: 

 •     Presentar totes les teves idees i posar-les en un mapa en blanc.
 •     Pots pujar fotos i vídeos i, editar-los en la forma que un desitja.
 •     Donar zoom a les fotografies per explicar allò més imprescindible.
 •     Presentar en un mateix espai les relacions entre elles.  
      
Entre d'altres...


En aquest enllaç trobareu un tutorial sobre el Prezi. 


Opinió: Crec que el programa de Prezi és una forma diferent de crear presentacions més creatives i innovadores, i una manera de poder aplicar diferents eines per fer una presentació més viva i més dinàmica. Mai havia sentit parlar sobre aquest programa i durant aquest temps que portem d'universitat m'ha servit molt per fer presentacions i evolucionar amb els meus elements bàsics alhora d'exposar treballs. 

diumenge, 16 d’octubre de 2011

Cançons descriptives

El dimarts dia 11 d'octubre a la classe de COED de petit grup vam treballar la descripció. L'objectiu d'aquesta activitat era obtenir idees per fer l'exposició de "Qui ets, tu?" el dia 25. Va ser una activitat molt original, ja que vam viure la descripció a partir de cinc cançons. Aquestes descrivien diferents situacions o personatges. Les cançons van ser les següents: 
 1. Gripau Blau: Viu en un món de fantasia. El gripau representava una persona orgullosa, que no té amics. Aquesta cançó és una lliçó de vida (moral), s'ha de ser més humil. Va adreçada a nens. 
 2. Lila: Descripció d'una personalitat forta, segura, però que a la vegada és fràgil, sensible, incompresa.
 3. Pedro Navaja: Descriu una història, una situació. És una descripció molt minuciosa. La lliçó moral la fa el borratxo. 
 4. Com un puny: Descriu un sentiment d'enyorança, tristesa. Cançó dedicada a la seva dona, està molt enamorat. Descriu l'enyorança per deixar la seva estimada a Itàlia. 
 5. Nit de Sant Joan: Descriu la festa de Sant Joan, els sentiments de festa i alegria, la il·lusió per l'arribada de l'estiu. És una nit màgica. 
Després d'aquesta activitat i, de posar en comú allò que ens havia semblat a cadascú, vam veure poesia visual de Joan Brossa, important poeta avantguardista català. Ens vam adonar de tot el que podien donar de sí les imatges, ja que a cadascú de nosaltres ens inspiraven coses diferents. Observeu:
CONCLUSIÓ:
Gràcies a aquestes dues activitats, vam adquirir diferents punts de referència per a la realització de la nostra exposició de "Qui ets, tu?" on a través d'una fotografia feta per nosaltres, haurem de descriure algun aspecte o globalitat d'un company o companya de classe que vulguem ressaltar. 

Com hem pogut comprovar, la descripció la podem trobar en diferents llocs com pot ser a les cançons, en imatges... penso que és essencial tractar aquest aspecte ja que és un tema molt comú en el nostre dia a dia, i gairebé tothom per no dir tots, tenim la necessitat en algun moment o altra de descriure, ja sigui alguna cosa que ens ha passat, allò que hem vist, allò que sentim, etcètera. No ens hem de quedar amb el concepte de descriure que ens han explicat a tots alguna vegada quan érem petits. 

Llegir, escriure, parlar i escoltar

Les quatre habilitats lingüístiques


Parlar, escoltar, escriure i llegir són les quatre habilitats que ha de dominar un usuari de la llengua per poder comunicar-se amb eficàcia en totes les situacions possibles: són les habilitats lingüístiques. A continuació les aprofundirem:


LLEGIR: és el procés mitjançant el qual es comprèn un text escrit.
             -Implicacions (Isabel Solé) :

 • Llegir és un procés actiu, qui llegeix ha de construir el significat del text = el que llegim no és una rèplica del que l'autor ha volgut dir, sinó que és una construcció pròpia que implica el text, els coneixements previs del lector i els objectius a què s'enfronta el lector quan llegeix. 
 • Llegir és aconseguir un objectiu, sempre llegim per algun motiu, per alguna finalitat. L'objectiu ens guia la lectura, aquests poden ser molt variats i determinen les estratègies que fem servir i el control sovint inconscient que fem sobre la lectura. 
 • Llegir és un procés d'interacció entre qui llegeix i el text. Qui llegeix ha de fer-se seu el text relacionant-lo amb allò que ja sap. A més, ha d'adaptar-se al text transformant els seus coneixements previs en funció de les aportacions del text. 
 • Llegir és implicar-se en un procés de predicció i inferència contínua. (INFERÈNCIA: és l'habilitat de comprendre algun aspecte del text a partir del significat de la resta) Qui llegeix formula una hipòtesi sobre el significat del text que llegirà i també de les seves parts mentre va llegint.


ESCRIURE: és el procés mitjançant el qual es produeix un text escrit significatiu. Escriure va molt més enllà que passar unes lletres en un paper en blanc. Escriure ha d'implicar i tenir en compte el procés complet de producció d'un text. Per tant, hem de tenir en compte tres aspectes:


 • Aspectes formals: cal·ligrafia, relació so-grafia, disposició de l'escriptura en el paper. 
 • Aspectes lingüístics relacionats amb el llenguatge pròpiament: morfologia, lèxicologia, semàntica, sintaxi, etc. 
 • Aspectes discursius: treballar el procés de composició del text escrit i les seves propietats (coherència, cohesió...). I treballar la tipologia textual.PARLAR:  expressar el nostre pensament a través del llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correcció i adequació en la situació comunicativa.

ESCOLTAR: és comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment.  Característiques de ser un bon oient: 
 1. Tenir un paper actiu i participatiu
 2. Respecte per l'emissor i les seves idees.
 3. Ser objectiu per intentar entendre què ens vol dir l'altre.
 4. Saber descobrir els objectius i propòsits de l'orador.
 5. Saber descobrir les idees clau del missatge. 
 6. Saber reaccionar a un missatge i parlar, si és el cas, quan acaba o mentre parla l'orador. CONCLUSIÓ: Les habilitats lingüístiques són imprescindibles. Penso que les quatre tenen la mateixa importància i hem de prendre consciència del seu aprenentatge per igual. Com a futurs mestres hem de tenir molt present aquests aspectes i fomentar al màxim el seu aprenentatge.  Un nen no podrà anar per la vida sense comprendre un missatge, sense poder comunicar-se per demanar alguna cosa..., etcètera.

Activitats de petit grup

A la primera classe de COED de petit grup hem realitzat dues activitats: la primera amb la finalitat de veure els diferents valors que tenen les paraules segons el receptor i, la segona, per entendre i saber quins aspectes són necessaris per ser un bon comuniador. 

Per tant, a la primera activitat tots els alumnes havíem de puntuar set paraules (de l'1 al 10) segons el grau de brutícia que cadascú de nosaltres li atorgava a aquella paraula. Aquestes eren: brut, impur, infecte, llardós, merdós, porc i ronyós.


La meva puntuació ha estat la següent:
Brut (3) , Impur (1), Infecte (2), Llardós (8), Merdós (9), Porc (5), Ronyós (10)


CONCLUSIÓ:
Amb aquesta activitat hem pogut veure alhora de posar en comú les puntuacions, que no tots de nosaltres donem la mateixa importància a les paraules, per tant, que tenim diferents connotacions. Aleshores, la reflexió ha estat que, si entre nosaltres que som de la mateixa generació hi ha diferències en el moment de valorar el sentit d'una paraula, tot allò que diem s'ha de matissar, i hem de vigilar les paraules utilitzades amb gent de diferents generacions, per evitar malentesos i problemes de comunicació. Per tant, hem de tenir sempre present que el significat de les paraules pot ser diferent segons molts factors (temps, entorn, situació...) i amb això ens adonem la gran riquesa de la llengua. En la segona activitat, hem anomenat diferents personalitats que consideràvem bons comunicadors. Aquestes són algunes de les personalitats i els adjectius que han sortit a classe: 

-Martías Prats : Entenedor, empàtic, saber sintetitzar. 
-Pep Guardiola: Clar, precís, realista, carismàtic, educat, ordenat, expressiu, honest, motivador. 
-Josep Cuní: Empàtic, té vocabulari, saber sintetitzar, entonació, convincent, professional.
- Barack Obama: Solidari, sincer, lluitador.
-Antoni Bassas: Clar, concís, entenedor, saber sintetitzar, carismàtic. 

Per finalitzar la classe hem treballat per grups de quatre o cinc persones un text relacionat amb la comunicació del qual havíem de fer una síntesi i penjar-la al Blink a la carpeta compartida de l'assignatura. El text que hem treballat el meu grup i jo ha estat: "Una imatge no val més que mil paraules" de Tuson, J. 


En aquest text, Tuson explica perquè una imatge no val més que mil paraules. La parla és un tret que ens caracteritza als homes i, per tant, ens diferencia dels animals. Afegeix que les imatges són un més a més, que no afegeixen res de significatiu a la nostra condició humana, i que és necessari la parla per expressar qualsevol desig, ordre o simplement per cridar l'atenció. 


CONCLUSIÓ: El que hem extret d'aquest text és que donem més importància a les imatges que a les paraules i que no hauria de ser així, pensem que hauria d'estar equilibrat. 

dimarts, 4 d’octubre de 2011

Documents de Google

Què és el Google Docs? Google Docs és un servei gratuït de Google que ens permet crear nous documents,  editar els que ja teníem o compartir a la xarxa en temps real.CARACTERÍSTIQUES: • Crea, edita i puja arxius ràpidament. Importa documents i fulls de càlcul que ja hagis creat o tens la possibilitat de crear de nous.
 • Edita des de qualsevol lloc, només cal un navegador web.
 • Comparteix canvis i col·labora a temps real. Convida a altres usuaris als teus documents amb la possibilitat de modificar-los junts, simultàniament.
 • Emmagatzema i organitza el teu treball de manera segura a la xarxa controlant qui pot veure els teus documents. 
 • És gratis. 

AVANTATGES: 
 • Els documents s'emmagatzemen en línia, això ens permet accedir-hi des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet i compartir-los amb els que nosaltres vulguem, permetent la seva edició o arribar a publicar-los perquè tothom pugui veure'ls. 
 • És una manera molt eficaç de treballar en grup, ja que ens permet compartir arxius amb les persones que nosaltres decidim. 
 • La gran quantitat de formats que suporta, amb el processador de text podrem editar els nostres documents de Word, Openoffice, documents de text, etc. i guardar amb el mateix format o altres diferents. I succeeix el mateix amb presentacions i fulls de càlcul. 


Opinió: A nivell d'escola, penso que aquesta aplicació de Google és molt favorable ja que crec que és una manera fàcil de passar informació. A més a més, és una manera fàcil de treballar en grup en el moment de fer un treball per escrit. És a dir, es pot crear un document on tots els components del grup poden veure el que escriu el company i a la vegada, modificar i ampliar allò que ell cregui convenient. Jo mai havia utilitzat Google Docs i crec que m'ha estat molt útil alhora de treballar i de fer treballs,  i penso que ha estat un gran descobriment. Vinculat amb aquest tema us deixo un vídeo de Youtube que parla sobre com utilitzar Google Docs i la manera que pot arribar a ajudar-te aquesta aplicació a crear i compartir documents en línia.