diumenge, 16 d’octubre de 2011

Llegir, escriure, parlar i escoltar

Les quatre habilitats lingüístiques


Parlar, escoltar, escriure i llegir són les quatre habilitats que ha de dominar un usuari de la llengua per poder comunicar-se amb eficàcia en totes les situacions possibles: són les habilitats lingüístiques. A continuació les aprofundirem:


LLEGIR: és el procés mitjançant el qual es comprèn un text escrit.
             -Implicacions (Isabel Solé) :

 • Llegir és un procés actiu, qui llegeix ha de construir el significat del text = el que llegim no és una rèplica del que l'autor ha volgut dir, sinó que és una construcció pròpia que implica el text, els coneixements previs del lector i els objectius a què s'enfronta el lector quan llegeix. 
 • Llegir és aconseguir un objectiu, sempre llegim per algun motiu, per alguna finalitat. L'objectiu ens guia la lectura, aquests poden ser molt variats i determinen les estratègies que fem servir i el control sovint inconscient que fem sobre la lectura. 
 • Llegir és un procés d'interacció entre qui llegeix i el text. Qui llegeix ha de fer-se seu el text relacionant-lo amb allò que ja sap. A més, ha d'adaptar-se al text transformant els seus coneixements previs en funció de les aportacions del text. 
 • Llegir és implicar-se en un procés de predicció i inferència contínua. (INFERÈNCIA: és l'habilitat de comprendre algun aspecte del text a partir del significat de la resta) Qui llegeix formula una hipòtesi sobre el significat del text que llegirà i també de les seves parts mentre va llegint.


ESCRIURE: és el procés mitjançant el qual es produeix un text escrit significatiu. Escriure va molt més enllà que passar unes lletres en un paper en blanc. Escriure ha d'implicar i tenir en compte el procés complet de producció d'un text. Per tant, hem de tenir en compte tres aspectes:


 • Aspectes formals: cal·ligrafia, relació so-grafia, disposició de l'escriptura en el paper. 
 • Aspectes lingüístics relacionats amb el llenguatge pròpiament: morfologia, lèxicologia, semàntica, sintaxi, etc. 
 • Aspectes discursius: treballar el procés de composició del text escrit i les seves propietats (coherència, cohesió...). I treballar la tipologia textual.PARLAR:  expressar el nostre pensament a través del llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correcció i adequació en la situació comunicativa.

ESCOLTAR: és comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment.  Característiques de ser un bon oient: 
 1. Tenir un paper actiu i participatiu
 2. Respecte per l'emissor i les seves idees.
 3. Ser objectiu per intentar entendre què ens vol dir l'altre.
 4. Saber descobrir els objectius i propòsits de l'orador.
 5. Saber descobrir les idees clau del missatge. 
 6. Saber reaccionar a un missatge i parlar, si és el cas, quan acaba o mentre parla l'orador. CONCLUSIÓ: Les habilitats lingüístiques són imprescindibles. Penso que les quatre tenen la mateixa importància i hem de prendre consciència del seu aprenentatge per igual. Com a futurs mestres hem de tenir molt present aquests aspectes i fomentar al màxim el seu aprenentatge.  Un nen no podrà anar per la vida sense comprendre un missatge, sense poder comunicar-se per demanar alguna cosa..., etcètera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada