dimarts, 27 de desembre de 2011

Metàfora tutorial i de construcció


Diversos autors han fet propostes de categorització de l'ús de l'ordinador en els entorns educatius. Entre aquests autors podríem citar a Charles Crook que planteja quatre models d'ús i els formula en forma de metàfores. A través d'aquestes metàfores s'explica com la tecnologia ens pot ensenyar o com ens pot ajudar a aprendre en funció del paper que ha de jugar l'ordinador. Aquests models serien: 


-La metàfora tutorial: l'ordinador com a tutor
-La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne
-La metàfora del laboratori: l'ordinador com a simulador
-La metàfora de la caixa d'eines: l'ordinador com a eina

Doncs bé, l'activitat que ens proposen a GITIC és la següent: Escriu una entrada al teu bloc en la que es relacionin dues de les quatre metàfores amb activitats realitzades a GITIC. D'aquesta manera, jo he escollit la metàfora tutorial i la de construcció que a continuació us explicaré. 

Per començar, podem dir que la metàfora tutorial fa referència al programari que reprodueix el model tradicional d'ensenyament - aprenentatge. L'ordinador tutoritza el procés d'aprenentatge realitzat per l'estudiant. L'interès que té aquesta utilització tutorial de l'ordinador es troba en la capacitat que té la màquina per reproduir alguns aspectes de la relació entre el docent i l'alumne. D'aquesta manera, el mestre pot avaluar a l'alumne mitjançant un seguiment de com utilitza l'alumne el programa i l'alumne és capaç de prendre decisions, escollint quin nivell considera més proper per aprendre i poder avançar. És així com tenen en compte la individualització. 

Un exemple de programa que es relacioni amb la metàfora tutorial és el JClic. El Clic està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia. La zonaClic és un servei del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya creat amb l'objectiu de donar difusió i suport a l'ús d'aquests recursos i oferir un espai de cooperació obert a la participació de tots els educadors/es que vulguin compartir els materials didàctics creats amb el programa. 

A més, relacionat-ho amb el JClic penso que moltes de les característiques són semblats, és a dir, aquest espai permet utilitzar les TIC mitjançant activitats educatives i, quan parlavem anteriorment de l'aprenentatge individual, també el podem veure reflectit ja que cada nen crearà activitats depenent de les seves pròpies característiques i possibilitats. 

I per acabar, parlant de la metàfora de la construcció podem dir que aquesta és una visió de l'ús educatiu de l'ordinador centrat en l'alumne. Ell és qui controla la màquina i no a l'inrevés. En aquest model l'alumne construeix idees a partir de la seva activitat exploratòria en un ambient de descoberta seguint un procés reflexiu i actiu. El mestre en aquest model quedaria relegat a un segon pla, la seva funció seria seguir el procés de treball del nen i, quan ho consideri oportú, plantejar preguntes que serveixin de guia a la reflexió del nen. 

Un dels programes treballats a la classe de GITIC i que el podríem relacionar amb la metàfora de la construcció és el Scratch  que té com a lema: imagina, programa i comparteix. Que podeu trobarmés informació sobre aquest a l'entrada del 12 de Novembre on hi ha una explicació més detallada i ampliada.  

Opinió:
Crec que s'ha de destacar la rellevància d'aquests conceptes i convidar a què s'introdueixin poc a poc. Penso que aquestes dues formes d'aprenentatge són molt útils i que és necessari fer un bon ús, d'aquesta manera és imprescindible que a les escoles o els mestres específicament tinguin una base sobre aquestes eines TIC ja que realment poden ser una ajuda molt gran i d'on es poden aconseguir resultats realment satisfactoris. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada