dijous, 15 de desembre de 2011

Taxonomia de Bloom per a l'era digital

La taxonomia de Bloom és una manera de classificar els objectius educatius, aquests ordenats per habilitats de pensament de nivell inferior a superior. 

SUB CATEGORIES DE LA TAXONOMIA REVISADA DE BLOOM
Cadascuna de les categories o elements taxonòmics té un nombre de verbs clau, associats a ella.

-Habilitats de Pensament d'Ordre Inferior (Lots)
  • Recordar - Reconéixer llistar, descriure, identificar, recuperar, anomenar, localitzar, trobar.
  • Entendre - Interpretar, resumir, inferir, parafrasejar, classificar, comparar, explicar, exemplificar.
  • Aplicar - Implementar, exercir, usar, executar.
  • Analitzar - Comparar, organitzar, desconstruir, atribuir, delinear, trobar, estructurar, integrar.
  • Avaluar - Revisar, formular hipòtesis, criticar, experimentar, jutjar, provar, detectar, monitoritzar. 
  • Crear - Dissenyar, construir, planejar, produir, idear, traçar, elaborar. 
-Habilitats de Pensament d'Ordre Superior (Hots)

Els verbs anteriors descriuen moltes de les activitats, accions, processos i objectius que es duen a terme normalment a les pràctiques diàries d'aula. Però no atenen els nous objectius, processos i accions que, a causa de l'emergència i integració de les TIC, fan presència tant en les nostres vides i en les dels estudiants, com en les classes i, incrementalment, en gairebé totes les activitats que a diari emprenem. 

Per les raons anteriors, hem de solucionar aquest dèficit i revisar novament la taxonomia per "digitalitzar", d'això neix aquesta Taxonomia de Bloom per a l'era digital. 
Una de les activitats proposades a GITIC sobre aquest aspecte és: Escriu una entrada al teu bloc en la que es relacioni aquest esquema amb algunes de les activitats fetes a GITIC o a COED.  

Crear: Podem relacionar els verbs d'aquest terme clau amb moltes de les activitats realitzades a la classe de GITIC. Per començar hem après a crear una web amb el programa Google Sites, un bloc amb el Blogger i jocs amb Sracth (programar). I pel que fa a l'assignatura de COED, hem fet activitats com el Qui ets, tu?, on hem hagut de dissenyar una imatge i planificar allò que descriuriem. 

Avaluar: Podem relacionar els verbs d'aquest altre terme clau amb accions realitzades a GITIC com participar en diferents xarxes, crear un Twitter i publicar Tweets, o més concretament fer un comentari en un bloc. I relacionat amb COED, podem dir que hem participat en activitats de grup, com ara fer una síntesi sobre un text relacionat amb la comunicació (activitat realitzada a petit grup) o crear un decàleg sobre el llibre "Com parlar bé en públic"

Analitzar: A GITIC hem après a enllaçar a través de bloc, del Google Sites, etcètera. Hem après a fer recerca d'informació de mitjans amb el programa Google Reader i hem hagut d'establir una relació i comparació sobre programes alhora de fer entrades en el dossier d'aprenentatge. En canvi, pel que fa a COED hem estructurat i organitzat els treballs entregats i, hem après a seleccionar informació de diversos llocs. 

Aplicar: Per una banda, a GITIC hem après a pujar arxius a un servidor gràcies al Bloc, al Google Sites, al Twitter... entre d'altres. Hem compartit documents a través de Google Docs i hem editat pàgines web. D'altra banda, a COED hem compartit informació amb els companys quan hem fet posada en comú dels apunts, etcètera. 

Comprendre: Establint una relació amb les activitats de GITIC podem dir que hem fet diversos tweets a través del Hashtag #Coedn11 o #Giticn11. També hem comentat publicacions i hem après a etiquetar en diferents programes com el Bloc, Google Reader, Cmap Tools. I la relació amb les activitats de COED poden ser els resums del llibre de "Com parlar bé en públic" on hem hagut de classificar la informació segons la seva importància i comentar diversos aspectes. 

Recordar: A GITIC hem participat en xarxes socials com ara Twitter, hem après a marcar favorits amb el programa Mister Wong, hem cercat continguts i hem descrit en aquest dossier d'aprenentatge tots els programes i totes les activitats que hem anat realitzant i aprenent. I molt important la identificació correcta de la informació que més ens interessava en programes com Mister Wong, Bookmarklets, etcètera. I a COED hem estat capaços de descriure els nostres companys i companyes gràcies a l'activitat de Qui ets ,tu? i hem pogut fer una llista de com s'han de realitzar les bones presentacions en les exposicions d'Identitat i Territori. 

Per últim, us adjunto en aquest enllaç la web de Eduteka que parla molt detalladament de tots els canvis de la taxonomia. 

Opinió: Aquests són els continguts de GITIC i COED que podríem relacionar amb la Taxonomia de Bloom en l'era digital. A l'haver realitzat aquesta llista m'he adonat de totes les competències que hem anat treballant al llarg del curs i de tot allò que hem anat adquirint poc a poc. Crec que tot mestre ha d'adequar-se a les noves tecnologies, ha de saber allò que utilitza i com ho ha d'utilitzar. Considero imprescindibles tots aquests aspectes que es destaquen en la Taxonomia de Bloom i, crec a més a més que és molt important actualment aquesta relació amb les TIC. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada