dissabte, 12 de novembre de 2011

Com parlar bé en públic?


"Parlar bé en públic és clau en l'èxit laboral i social, i, per a molta gent, una situació difícil d'afrontar. Però, és una habilitat innata? Els autors d'aquest llibre defensen la idea que darrere d'un bon discurs hi ha tot un món de tècniques concretes, gestos estudiats, trucs i mètodes que tothom pot aprendre" 

A la classe de Coed ens van recomanar la lectura del llibre Com parlar bé en públic de Joana Rubio i Francesc Puigpelat. Una vegada realitzada la lectura i el treball corresponent, per petits grups havíem de fer un decàleg amb aquelles idees més rellevants o aquelles que consideréssim que ens podrien ser útils per fer una bona exposició oral. Els trets essencials que vaig extreure jo personalment, són els següents:


  1. Primera dificultat: control dels nervis.
  2. Fer-se les quatre preguntes bàsiques: per què, què, qui, com. 
  3. Preparació d'un bon guió.
  4. La importància de l'estructura del discurs. Tota presentació oral ha de tenir tres parts diferenciades: introducció-resum, desenvolupament, conclusions. 
  5. Fer bon ús dels mitjans audiovisuals. "La utilització d'aquests és útil però s'ha de recordar que només són un suport, que l'essència del discurs és l'orador i el seu guió".
  6. El sentit de l'humor. "Un bon comunicador i una persona que té coses a dir sap que l'humor és excepcionalment important per a establir contacte amb el públic".
  7. La improvisació i naturalitat. 
  8. Bon ús de la veu en quan a intensitat, volum, velocitat, entonació, articulació, vocabulari, pauses, silencis... entre d'altres.
  9. Claredat, precisió, brevetat. 
  10. Llenguatge corporal: actitud, pocisió del cos, gesticulació, mirada.


Opinió: 
Crec que aquest llibre pot resultar molt útil en el moment de realitzar una exposició oral i poder combatre els nervis o el fet de quedar-se en blanc. Amb aquesta guia de tècniques i mètodes de com arribar a ser un bon orador, amb pràctica, dedicació i temps podem arribar a aconseguir-ho. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada