dimecres, 23 de novembre de 2011

JClic


JClic està format per un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats... D'aquesta manera, podem motivar als alumnes a relacionar els conceptes d'una manera més dinàmica i divertida. I en canvi, als mestres ens permet veure el seu desenvolupament.


Activitats JClic és una web de suport al Jclic. Per utilitzar les activitats Jclic s'ha de tenir instal·lat el Java. Normalment, aquestes activitats les trobem en la pàgina web i en les webs de les escoles. 

Les activitats no s'acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en què s'han de mostrar. L'antecessor del JClic és Clic, una aplicació que des de 1992 ha estat utilitzada per educadors i educadores de diversos països com a eina de creació d'activitats didàctiques per als seus alumnes. 


Podem relacionar aquesta eina amb la metàfora tutorial, l'interès que té aquesta utilització tutorial de l'ordinador es troba en la capacitat que té la màquina per reproduir alguns aspectes de la relació entre el docent i l'alumne. Es pot establir un cert paral·lelisme entre el funcionament d'alguns programes informàtics i la modalitat d'interacció a classe caracteritzada per la seqüència: iniciació (docent) - resposta (alumne) - avaluació (professor). Aquest tipus d'interacció també es pot donar entre un alumne i un ordinador: l'ordinador inicia, l'alumne respon i l'ordinador avalua; a continuació l'ordinador inicia un nou cicle


Opinió: 
Crec que és una bona font d'aprenentatge i que els mestres hauríen de tenir present aquest tipus de programa. A més, és una manera àgil d'utilitzar l'ordinador i d'aprendre, evidentment. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada