dissabte, 12 de novembre de 2011

Scratch i UNESCO

UNA EINA LÚDICA D'INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ

Scratch és, pels seus creadors, un medi d'expressió mitjançant el qual els joves i no tan joves poden expressar les seves idees.  Respon a la pretenció de proporcionar una eina que faciliti l'ús dels ordinador de forma creativa, superant els models de formació tradicional, que venen utilitzant les noves tecnologies per reproduir pràctiques educatives obsoletes.   

Utilitzar eines de programació com medi per aconseguir una millor comprensió de les noves tecnologies no és res de nou, com tampoc ho és la valoració educativa dels algorismes de programació. 

És un programa educatiu per mitjà del qual l'estudiant pot crear contes interactius, fer els seus propis jocs, jugar amb les seves pròpies fotografies, a més de poder agregar so. Amb Scratch es pot barrejar sons, imatges i moviments per crear tot tipus de contingut educatiu que ens puguem imaginar. El docent pot utilitzar Scratch com a eina transversal en l'educació, és a dir, pot ensenyar matemàtiques, música, idiomes, geografia, i qualsevol matèria. Podem relacionar el Scratch amb les competències de la UNESCO, aquestes es descriuen en tres nivells. Si parlem del primer nivell "Nocions bàsiques de tecnologia", podem dir que com a mestres hem de saber com funciona, com crear les diferents animacions, hem de saber elaborar estructures complexes, etcètera. Si passem al segon nivell "Aprofundiment de coneixements",  el mestre ha de ser capaç d'utilitzar allò que sap. Ha de fer un plantejament didàctir on generi activitat per part dels alumnes. I finalment, amb el tercer nivell "Creació de coneixements", el mestre ha de ser capaç de redactar i explicar allò que fa a l'aula i, posar-ho a la xarxa amb la finalitat de què els seus alumnes puguin aprendre. 
Opinió: Penso que és un programa educatiu senzill i fàcil d'utilitzar. Crec que és una eina molt útil, diferent per aprendre i amb la qual es poden adquirir unes habilitats que permetin als alumnes desenvolupar la seva imaginació i, per tant, que siguin capaços de crear contes, jocs... entre d'altres. A més, al ser una activitat més dinàmica, motiva molt als nens i en pots treure molts resultats positius. D'altra banda, també és una manera d'introduir les noves tecnologies, ja que treballen i es diverteixen amb elles. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada